fent camí plegats...
   
 
|
|
|
|
|

 

Activitats del CEC

Durant els darrers anys, el CEC ha organitzat i promogut activitats conjuntes diverses, de les quals en podem destacar les següents:

Jornades de Testimoniatge:

 • “Ara  Jesucrist” celebrat l’any 1987 el primer, i l’any 1996 el segon.

Congressos:

 • El I Congrés Protestant de Catalunya, celebrat l’any 1997.

 • El II Congrés Protestant de Catalunya, l’any 2001.

 • El III Congrés Protestant de Catalunya, celebrat els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2011.

Celebracions especials:

 • V Centenari del naixement de Luter (1983).

 • Manifest del Protestantisme: acte públic a la Plaça Joan Miró de Barcelona, La Veu del Protestantisme per a la dècada dels 90.

 • Culte Unit de Cap d’Any, el dia primer de gener de cada any i, des del 2009, el primer dissabte de cada any.

 • Celebració del 25è aniversari del CEC. Acte institucional (06/05/2006), Acte al Parlament de Catalunya (06/06/2006), Concert al Barcelona Teatre Musical (25/11/2006).

 • Retransmissió en directe per TV3 del Culte commemoratiu del Dia de la Reforma, des del 2008:
        El 25 d’octubre de 2008, des de l’Església Evangèlica Baptista Bona Nova de Barcelona.
        El 31 d’octubre de 2009, des de l’Església Evangèlica de Castellarnau, de Sabadell.
        El 30 d’octubre de 2010, des de l’Església Evangèlica del carrer Trèvol, de Barcelona.
        El 29 d’octubre de 2011, des de l’Església Evangèlica Unida, de Terrassa.

 •  Celebració del 30è aniversari del CEC. Acte institucional (03/06/2011). Culte de celebració (04/06/2011).


També ha promogut noves realitats, tal com són:

 • El Comitè Evangèlic per a les Olimpíades de Barcelona (1989), que va coordinar la tasca de testimoniatge protestant als Jocs Olímpics Barcelona 1992.

 • El programa de televisió Néixer de Nou (des del 1991), que s’emet per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Celebració dels 20 anys del programa de televisió ‘Néixer de Nou’ (2011) i emissió d’un programa especial de ‘Néixer de Nou’ pel Canal 33 (08/01/2012).

 • L’Ensenyament de la Religió Evangèlica (des del 1990), que s’imparteix a les escoles públiques i concertades de Catalunya on hi ha alumnes que ho sol·liciten.

 • El reconeixement públic (lliurament de les medalles del CEC) a persones que han destacat en diverses àrees a l’àmbit protestant català (des del 1997).

 • El Centre d’Estudis Joan Vallès (des del 1996, aleshores amb el nom d’Escola del Voluntariat Evangèlic) que ofereix formació a través de diversos cursos, bàsicament de voluntariat, reconeguts per l’Administració dins del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.

 • L’Oficina per a l’Objecció de Consciència (1995) en relació al Servei Militar.

 • L’Oficina del Voluntariat Evangèlic (des del 1995), que impulsa i coordina projectes de voluntariat i que serveix d’enllaç entre el voluntari i les entitats socials.

 • El Ministeri Evangèlic a Presons (des del 1995), que duu a terme tasques d’atenció espiritual i social a interns i que actualment compta amb més de 300 voluntaris entre els que hi ha 130 Agents Pastorals acreditats.

 • Diaconia Catalana (des del 1998), l’organisme que representa les entitats socials protestants de Catalunya.

 • La pàgina web del CEC (des del 1999), amb informació actualitzada.

 • El Departament de Publicacions des d’on s’editen, al 1999, els primers materials al servei de les Comunitats Locals i que a partir del 2004 publica llibres d’autors protestant per promoure la creació i edició de literatura evangèlica en català.

 • El Departament de Cultura (des del 2003), que dóna suport als projectes culturals de les comunitats protestants.

 • L’“Aportació Protestant” (des del 2004), primera revista electrònica evangèlica publicada a Catalunya.

 • La Pastoral Hospitalària Protestant (des del 2004), servei d’atenció espiritual als malalts i a les seves famílies.

 • El Comitè Evangèlic per a la Immigració de Catalunya (des del 2004), que treballa per a l’acollida i la integració de les comunitats protestants de nou vinguts.

 • El Departament de Comunicació i Disseny (des del 2004), per donar a conèixer les activitats del CEC.

 • L’Observatori de la Llibertat Religiosa (des del 2004), en defensa de la llibertat religiosa.

 • L’Oficina Tècnica CEC (des del 1995), que s’encarrega de coordinar totes les activitats del Consell Evangèlic de Catalunya.

 • Gospel.Cat (des del 2008), creació d’un cor gospel estable a Catalunya.

 • Exposició itinerant (des de 2009) “7 veus, 1 camí per la pau”.

 • Acte públic de suport a l’Església perseguida arreu del món, (2009) a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, i davant dels Ajuntaments de Girona, Lleida i Tarragona

       
Pàgina anterior  
Última actualització:  març 2012
Pujar