fent camí plegats...
 
 
|
|
Departaments
|
|
|

 

organigrama cec

El CEC és una entitat democràtica que organitza el seu treball a través del Consell Executio i del secretari general, amb una secretaria, vuit departamens i, dos organismes autònoms, que actuen seguint les directrius marcades per l'Assemblea General del CEC.

    COMPETÈNCIES SECRETARIAT
Llei de centres de culte
Seguiment Conveni Marc

    SECRETARI GENERAL
Portaveu
Pla d'Acció Catalunya 2011-2021

 

    DEPARTAMENTS

RELACIÓ AMB LES ESGLÉSIES 

- Promoció del CEC
- Centres de Culte
- Comitè Evangèlic per a la Immigració
- Observatori de la Llibertat Religiosa
- Web del CEC


MISSIO I EVANGELITZACIÓ


- Evangelització
- Exposició "7 Veus per la Pau"
- Seguiment contactes programa "Néixer de Nou"
- Ministeri Evangèlic a PresonsAFERS ECONÒMICS
                                           

- Supervisió comptable
- Nous finançaments


 

TERRITORI

- Demarcacions: Tarragona, Girona
- Lleida i Barcelona (excepte ciutat)

      

 

JOVENTUT- Consell de la Joventut Evangèlica

 

 

CONSELL EVANGÈLIC BARCELONA CIUTAT


- Consell Evangèlic Local

 

 

INFÀNCIA- Ensenyament Religiós Evangèlic

 

 

DIACONIA CATALANA

- Relacions amb Diaconía Espanya
- Pastoral Hospitalària
- Xarxa Evangèlica d'Entitats Socials
- Fòrum Social
- Oficina del Voluntariat Evangèlic

 

ORGANISMES AUTÒNOMS

Coordinadora de Comunicació:
       - Néixer de Nou
       - Relació amb la premsa
       - Ràdio
       - Gospel. cat
Centre d'Estudis Joan Vallès


SECRETARIA

- Suport al secretari general
- Suport al Secretariat
- Suport als Directors/es de Departament
- Edició "Aportació Protestant"
- Memòries i Justificacions
- Administració
- Base de Dades
- Atenció Telefònica
- Recopilació informació econòmica


Sortir Pujar Pàgina