BIOGRAFIA
       
  Joan Miró  
 

Ha nascut a Barcelona, és casat i pare de dues filles.

La seva formació secular és:
- Enginyer en Equips Electrònics.
- Màster de Tècnic en Televisió.
- Màster en Llenguatge de Programació de les Noves Tecnologies.
- Curs Superior d’Internet i Comerç Electrònic.

Com a formació eclesials ha cursat:
- Estudis teològic al Centre Evangèlic d’Estudis Bíblics (CEEB).
- Estudis a l’Escola Evangèlica de Teologia (FIEIDE).
- Diplomatura a l’Escola Bíblica Evangèlica.

Quant a la seva trajectòria ministerial cal indicar:
- És un reconegut ancià-pastor a l’Església Evangèlica de Gràcia de les Assemblees de Germans, des de fa més de 35 anys.
- Va estar encomanat a l’Obra dins de les Assemblees dels Germans com a obrer l’any 1990.
- Ha sigut vicepresident del Consell Evangèlic de Catalunya i membre del Consell Executiu en diverses etapes.
- Forma part del Consell Rector del “Centre Bíblic Berea” des del 1983.
- Fou professor i Secretari de l’Escola Bíblica Evangèlica.
- Forma part de la Junta Directiva de “Escrituras–Escuela Bíblia Online” de les Assemblees de Germans.

       
  Sortir