BIOGRAFIA
       
 

Joaquim Raduà

Va néixer el 17 de gener de 1921 al barceloní barri del Poble Nou en el si d’una família treballadora. El seu pare, català, va morir quan ell tenia dos anys. La seva mare, una dona aragonesa amb molta empenta, va tirar endavant amb els seus fills.

Va començar els seus estudis als “protestants”, nom que rebien l’Escola Metodista del barri. La majoria dels nens i nenes que hi assistien eren fills d’obrers que consideraven l’escola seriosa i innovadora i perquè els mereixia més simpatia que els altres centres d’estudi existents.

A l’escola va rebre una educació de qualitat basada en l’amor a Déu i al proïsme. El seu caliu es va complementar amb l’assistència a l’Escola Dominical.

Grans mestres i abnegats pastors han marcat la seva vida.

Des de molt jove el compromís amb l’església ha estat incondicional. Membre del grup de joves d’esforç cristià, no ha deixat de ser fidel al lema d’aquest agrupament, “Per Crist i l’església”.

Encara en la joventut coneix a Lola Sagrera, qui ha estat la seva companya de tota la vida, amb qui està casat i tenen quatre filles.

En Joaquim Raduà ha estat durant més de cinquanta anys predicador laic del Circuit Metodista i membre del Consell de la seva església, Barcelona-Centre.

L’any 1948 va ser membre fundador de “Joventut per Crist”. Ha estat compromès des dels inicis amb l’obra de Bet-Sant, la llar d’avis de la qual actualment n’és el President Honorari del Patronat.

És de la generació d’homes i dones del nostre país que han viscut i sofert l’època de les esglésies tancades, amb el compromís i risc de fer els cultes a les cases.

Cultiva l’amistat, visita els malalts, estima el poble evangèlic i les seves institucions...

Els qui el coneixen bé saben que és creador de ponts de diàleg entre les diferents famílies del Protestantisme català i estatal, i les seves institucions.

 
       
 
Sortir