BIOGRAFIA
       
 

Pere Puigvert

Pere Puigvert Salip va néixer a la ciutat de Barcelona el 28 de setembre de 1943. Casat amb Isabel Gamón Maya, tenen una filla, Ana. Va estudiar Comerç i Comptabilitat, treballant de comptable en diferents empreses del ram del automòbil.

El seu contacte amb l’Evangeli es produeix per les inquietuds espirituals de la seva esposa i, gràcies a la lectura de la Bíblia, va arribar a la conversió a Crist. Aquest fet el porta a congregar-se a l’Església del carrer Terol, 22 de Barcelona on va ser batejat el 18 de juny de 1967. Quan es va inaugurar el Centre Evangèlic d’Estudis Bíblics (1969) va obtenir-ne la Diplomatura en Teologia (1973). Va ampliar estudis de Teologia Sistemàtica i Hebreu a l’Escola de Teologia de la FIEIDE a Barcelona. Posteriorment, l’any 1994, va obtenir el títol de Batxiller en Ciències Bíbliques atorgat pel CEIBI. Va continuar els estudis de màster en Ciències Bíbliques, especialitat en Sagrada Escriptura, al mateix centre i està pendent de presentar la tesi.

Nomenat diaca de l’Església del carrer Terol, va realitzar tasca evangelística, junt amb altres matrimonis joves de la comunitat. El punt de missió de Sant Adrià del Besòs i les reunions de pregària per les cases el barri de La Verneda centren aquest període de ministeri. L’any 1973 és reconegut com ancià de l’Església de Sant Adrià, tasca que desenvoluparia fins l’any 1981.

El 1979 és nomenat Secretari General d’Unió Bíblia, ministeri que exercirà fins a la seva jubilació, el 2008. Vinculat a aquest ministeri, ha estat l’editor i redactor de “Mi encuentro diario con Dios/Notas Diarias”.

La seva producció literària inclou comentaris bíblics, des quals ja s’han publicat “Los Hechos” i “Juan”, i estan pendent de publicació “Esdras-Job”, “Daniel-Ezequiel” i “1 Juan-Apocalipsis”. Ha estat l’editor (i autor d’una part important del text) del llibre: “¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?” i és autor del curs “¿Cómo estudiar la Biblia?”. També és coautor dels llibres “Los cristianos en el mundo de hoy”, la “Biblioteca de Teología y Psicología Pastoral” i “Fundamentos teológicos de la Evangelización”.

President del Consell Evangèlic de Catalunya, ha exercit diferents càrrecs dins la Junta de l’Associació de Ministres de l’Evangeli de Catalunya. President de l’Aliança Evangèlica Espanyola (1987 – 1993), va ser fundador i Director adjunt de la revista de teologia Aletheia durant quatre anys.

Des de 1979 és obrer de les Asamblees dels Germans i el 2000 és nomenat ancià de l’Església de l’Av. Mistral, 87 (Barcelona). President del Centre Evangèlic d’Estudis Bíblics, és professor de Teologia, en les especialitats d’Hermenèutica Bíblica, Bibliologia, Cristologia i Escatologia, així com Catolicisme Romà. Dirigeix la revista d’orientació bibliogràfica Síntesis.

 
       
 
Sortir