fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|

El Consell Evangèlic de Catalunya

HISTÒRIA

El dia 10 d'abril de 1979 un grup de pastors visitaren el president Josep Tarradellas per presentar-li les seves peticions i per restablir el diàleg i la col·laboració amb l'Administració catalana, tal com havia estat sempre abans de la Guerra Civil; i el mateix van fer en visitar el president Jordi Pujol.

El 12 de desembre de 1981 es constituí el Consell Evangèlic de Catalunya. En realitat, l'actual Consell és una transformació del Consell de les Esglésies Evangèliques de Catalunya que fou constituït el 30 de juny de 1979.

Segons el preàmbul dels Estatuts "…el Consell sorgí de la necessitat sentida d'una comunió més ferma de les esglésies entre elles mateixes, d'una coordinació dels treballs que ens són comuns en el camp del servei i del testimoniatge, així com d'una acció conjunta en els contactes amb les autoritats civils, els mitjans de comunicació i amb la societat en general…".

El Consell Evangèlic de Catalunya va intentar des del seu inici ser inscrit al Registre del Ministerio de Justicia com a entitat religiosa però les diferents administracions no van ser sensibles a la petició de l'Església Protestant Catalana. Finalment, i amb la consulta prèvia amb l'Administració catalana, es va acordar inscriure el CEC a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 10 de juliol de l'any 1987.

El 20 de setembre de 1995 els serveis jurídics del CEC constituïren l'entitat per tercer cop davant notari i la presentaren al Registre del Ministerio de Justicia. La documentació va ser admesa i amb data 1 de desembre del 1995 es comunicà que "en cumplimiento de dicho acuerdo se ha procedido a la anotación de la inscripción de dicha Entidad Religiosa Federativa.” Des d’aquell moment és una entitat reconeguda a tots els efectes segons la pròpia especificitat religiosa.

Aquell mateix any es va signar el primer acord entre el CEC i els serveis penitenciaris. Aquesta signatura suposava el primer acord aconseguit amb l’administració catalana.

El 29 de setembre de 1995, s'havia sol·licitat formalment l'ingrés a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), el qual és comunicat oficialment amb diligència del dia 10 de març de 1997. La FEREDE és l'entitat que aplega tot el protestantisme a l'Estat espanyol. Formar-ne part significa participar de tots els drets derivats dels acords de cooperació entre l'Estat Espanyol i la FEREDE publicats en el BOE el dia 12 de novembre de 1992. El CEC forma part de la Comissió de Coordinació del Protestantisme a nivell de l’Estat Espanyol en representació de Catalunya.

La FEREDE ha delegat en el CEC tot un seguit de competències que li són pròpies, i el CEC s'ha responsabilitzat de la seva gestió a Catalunya.

El 21 de maig de 1998 es va convertir en una data significativa en signar-se el Conveni Marc que estableix les relacions entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Evangèlic de Catalunya; conveni que va permetre un pas important en la normalització religiosa al nostre país. Val a dir que aquest conveni està reconegut fins ara com el més important dels signats entre la Comunitat Protestant i qualsevol administració a nivell de l’Estat espanyol.

Des del CEC es demanà a l’administració catalana la creació d’una Direcció General d’Afers Religiosos en el si de la Generalitat. Gràcies a l’impuls de la Comunitat Protestant, l’any 2000 es produí el nomenament d’Ignasi García Clavel com a Director General.

El Nou Estatut (2005) incorporà, per primera vegada en un text legal d’aquest nivell, tot un seguit de plantejaments promoguts per la Comunitat Protestant en favor de la llibertat religiosa, la defensa de les minories i la neutralitat de l’Estat davant del fet religiós.

L’any 2006, el Consell Evangèlic de Catalunya va celebrar el seu 25è aniversari amb un seguit d’activitats especials: acte institucional, el 25 de maig; recepció al Parlament, el 6 de juny; i acte públic al BTM, el 25 de novembre.

L’any 2008, després d’haver-ho estant plantejant durant 25 anys, es va retransmetre en directe per primer cop el Culte del Dia de la Reforma pel Canal 33 des d’una de les nostres Comunitats Locals de la ciutat de Barcelona. D’ençà el Culte s’emet alternativament des d’una Comunitat de la ciutat de Barcelona o des d’una Comunitat de fora de la ciutat comtal.

L’any 2010, el Consell Evangèlic, juntament altres institucions evangèliques, va promoure per primer cop la participació a la diada de l’onze de setembre amb l’acte sota el lema “Catalunya preguem per tu”.

El dia 2 de març de 2011 es va celebrar, al Saló de Cent, un acte de reconciliació entre la Comunitat Protestant i la ciutat de Barcelona, presidit pel seu Alcalde i pel Secretari General del CEC, on es va presentar el llibre sobre la història de la persecució de l’Església protestant.

L’any 2011 se celebra el 30è aniversari amb un acte institucional el dia 3 de juny, amb l’impuls del Pla d’Acció Catalunya 2021 i amb la celebració del III Congrés Protestant de Catalunya sota el lema “Units per la Missió – escoltant-nos els uns als altres” elsl dies 8, 9 i 10 de desembre a la ciutat de Terrassa.

L’any 2011 se celebra el 20è aniversari del programa de televisió “Néixer de Nou”.

 

Organització

El Consell Evangèlic de Catalunya (CEC) és una entitat democràtica. El seu organigrama actual és el següent:


 

ASSEMBLEA GENERAL
Formada pels delegats de les esglésies i organismes evangèlics membre del CEC en representació proporcional al seu nombre de membres. És responsable d’establir les línies mestres d’actuació.

CONSELL EXECUTIU

SECRETARIAT
Format per...

      President
      Secretari General
      Tresorer
      Vocals

PLENARI
Convocatòria de la totalitat dels membres del Consell Executiu


SECRETARI GENERAL
Representa el Consell Evangèlic de Catalunya, gestiona i dirigeix l’Oficina Tècnica i impulsa el Pla Quadriennal

 OFICINA TÈCNICA
Coordina i duu a terme les activitats generals del Consell Evangèlic de Catalunya

 ORGANISMES AUTÒNOMS 
                                        
        Néixer de Nou
        Programa de televisió de les esglésies protestants de Catalunya que s’emet pel Canal 33

        Cèl·lula de Reflexió
        Òrgan consultiu                         

        Gospel.Cat
        Projecte musical

III CONGRÉS PROTESTANT DE CATALUNYA
Tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2011, sota el lema “Units per a la missió”, a la ciutat de Terrassa. El Comitè Organitzador treballa en la preparació del programa.

DEMARCACIONS
Promou el CEC i realitza les activitats a cadascuna de les Demarcacions

 

ÀREES DE TREBALL

ÀREA DE RELACIÓ AMB LES ESGLÉSIES
Atén les necessitats de les comunitats des de diferents àmbits

ÀREA DE MISSIÓ I EVANGELITZACIÓ
Atén i promou les activitats evangelístiques i missioneres

ÀREA ECONÒMICA
Supervisa l’activitat econòmica del CEC

ÀREA DE CULTURA
Impulsa activitats culturals a les esglésies

ÀREA RELACIONS INSTUTICIONALS I COMUNICACIÓ
Atén les relacions institucionals del Consell

ÀREA SOCIAL
Promou la justícia social i coordina l’acció social de l’església

       
Pāgina anterior   Última actualització:  setembre 2011 Pujar