fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|

 


La realitat de la immigració a Catalunya és palesa a tots els àmbits de la societat. Les comunitats evangèliques no són una excepció i en els darrers anys han acollit i integrat a col·lectius de molt diversa procedència, tant des del punt de vista social, cultural com eclesial i doctrinal.

Però aquest no és un procés tancat. Els experts indiquen que la immigració no s'atura sinó que augmenta cada dia. Per això, des del Comitè Evangèlic per a la Immigració de Catalunya es desenvolupa un projecte que busca atendre els nouvinguts.

L'objectiu és que totes les esglésies evangèliques siguin llocs de trobada, d'acollida i d'integració, exemplificant què significa ser un en Crist. Per fer-ho es realitzen diverses activitats: trobades de reflexió i debat, espais d'intercanvi d'informació i activitats lúdiques que afavoreixin la relació entre els diferents col·lectius d’immigrants i entre aquests i les comunitats existents a casa nostra.

  'Església Perseguida:  Informació de les concentracions'

... Crec en Déu Totpoderós, que va guiar el seu poble enmig de l'èxode i l'exili. El Déu de Josep a Egipte i de Daniel a Babilònia, el Déu dels estrangers, exiliats i immigrants.

... Crec en Jesucrist, un galileu desplaçat, nascut lluny de la seva gent i de la seva llar, que va haver de fugir del seu país amb els seus pares, la vida dels quals perillava, i que quan va tornar al seu país va patir la tirania i l'opressió de Ponç Pilat, el servent d'una potència opressora estrangera. Ell va ser perseguit, castigat i finalment torturat, acusat i condemnat injustament a morir. Però al tercer dia, aquest Jesucrist va ressuscitar dels morts, no ja com a estranger, sinó per oferir-nos la ciutadania de cel.

... Crec en l'Esperit Sant, l'etern emigrant del Regne de Déu que viu entre nosaltres, que parla totes les llengües, que viu en tots els països i uneix a totes les races.

... Crec que l'església és la llar més segura per a l'estranger i per a tots els creients que la constitueixen, els quals parlen el mateix idioma i persegueixen el mateix objectiu.

... Crec que la comunió dels Sants comença quan acceptem la diversitat dels sants.

... Crec en el perdó, el qual ens fa a tots iguals, i en la reconciliació, la qual ens identifica d'una forma superior al que pot fer la raça, la llengua o la nacionalitat.

... Crec que en la resurrecció, Déu ens unirà com un poble en què tots serem diferents i iguals alhora.

... Mes enllà d'aquest món jo crec en la vida eterna, en la qual ja ningú serà immigrant, sinó en el qual tots serem ciutadans del Regne de Déu, que mai cessarà. Amén.

"Credo del Inmigrante" del Rev. Antonio Aja (Estats Units, PCUSA Associate for Immigrant Ministries).

+ info  e-mail


 
Pàgina anterior Pujada pàgina