fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|


Centre d'Estudis Joan VallèsEl Centre d'Estudis Joan Vallès (abans Escola del Voluntariat Evangèlic - EVE) va ser creada l'any 1996 amb la voluntat de capacitar totes aquelles persones que desitgen participar en programes de voluntariat.

Amb el pas del temps, el nombre i contingut dels cursos ha anat variant per tal de poder donar resposta a les necessitats plantejades i poder abordar diverses temàtiques, moltes d'elles de caràcter social.

El Centre d'Estudis Joan Vallès està reconegut per la Subdirecció General d'Associacionisme i Voluntariat, depenent del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. Aquesta subdirecció és qui lliura                                                    els certificats als alumnes.

Partint de les necessitats detectades, l'objectiu és sempre oferir als alumnes els coneixements suficients per a tenir una visió general de la temàtica que s'aborda.

Els cursos, de curta durada, són impartits per tècnics i especialistes en cadascuna de les matèries. Treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, psiquiatres, advocats i pastors configuren la branca professional del nostre claustre de professors. + info 934 241 020. 

+ info   e-mail  CEJV

+ info (català)  |  + info (castellà)

 
 
 
Pàgina anterior