fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|


 

La creació d'aquest Observatori de la Llibertat Religiosa ha estat provocada per la necessitat de donar a conèixer les nostres accions en defensa de la Llibertat Religiosa de la Comunitat Protestant de Catalunya.

Diu la Constitució Espanyola:

“Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei”. Article 16.1

“Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les conseqüents relacions de cooperació amb l’Església Catòlica i les altres confessions”. Article 16.3

Si una cosa hem de reconèixer és que segurament fa anys que era necessari iniciar aquesta denúncia pública. Ha estat el nostre excés de prudència i l'esperança de que alguna cosa canviés la que, fins ara, ens ha impedit fer-ho.

És moment de mirar al nostre voltant i parlar. Per això convidem totes aquelles comunitats que es trobin en situació de discriminació a fer-nos arribar la informació per tal de deixar-ne pública constància.

Normativa religiosa

>> 2012 - AJUNTAMENT DE SALT (Girona)
Recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en reclamació per vulneració dels drets fonamentals de les persones, per la suspensió de les llicències de llocs de culte.

>> 2012 - AJUNTAMENT DE SALT (Girona)
Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en reclamació de drets ordinaris, per la suspensió de les llicències de llocs de culte.

>> 2012 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en reclamació per vulneració dels drets fonamentals de les persones, per la suspensió de les llicències de llocs de culte.

>> 2012 – AJUNTAMENT SANTA COLOMA GRAMENET
El ple de l’Ajuntament de Santa Coloma va aprovar una moratòria d’un any de durada que impedeix l’obertura de centres religiosos.
Seguiment.

>>  2011 – ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DEL TURÓ DE LA PEIRA - Barcelona
Centre de culte obert després de l’adaptació als condicionaments demanats per l’Ajuntament l’any 2009.

 >> 2011 – CENTRE CRISTIÀ BETLEM - Barcelona
Centre de culte obert després del tancament voluntari per realitzar les obres d’adequació necessàries.

>> 2011 – ESGLÉSIA DE DÉU CETATEA CREDINTEI DE CASTELLDEFELS
Resolució de cessament immediat de l’exercici d’activitat religiosa.
Després de presentar al·legacions a l’Ajuntament ha estat resolta la situació.

 >> 2011 – HOLY GHOST FELLOWSHIP MINISTERY de Salt
Després de realitzar totes les adequacions en el nou centre de culte amb tots els permisos de l’Ajuntament.  L’Ajuntament va decidir eliminar la reserva de sol per l’ús religiós i no concedia la llicència d’obertura.
Converses i diverses gestions, entre elles presentació d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Salt, han resolt la situació d’aquest centre de culte.

>> 2011 – AJUNTAMENT DE SALT
Proposta de suspensió de llicències temporal durant un any, per a la construcció de centre de cultes.
Presentat Recurs Contenciós Administratiu contra la suspensió de l’Ajuntament de Salt.

>> 2011 – AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Edicte d’acord del Ple de l’Ajuntament de suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències d’instal·lació i ampliació d’activitats i usos religiosos d’algunes zones.
Interposat Recurs Contenciós Administratiu davant el tribunal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona.

>> 2011 – ESGLÉSIA EVANGÈLICA  AG – GÈNOVA – Barcelona  
Avís de tancament per denúncia de veïns per soroll. Sol·licitada moratòria a l’ajuntament d’Horta - Guinardó doncs la intenció és de canviar de local de centre de culte. Gener 2012 confirmen que han deixat el local i es reuneixen en un altre espai.

>> Desembre 2009. Tancament de l’Església Filadèlfia del carrer Gustavo Adolfo Bécquer 56 de Sabadell. Oberta a febrer 2010.

>> 2010 – ESGLÉSIA PROTESTANT DE VALLDOREIX
Situació compromesa degut a la ubicació del centre de culte en relació al pla urbanístic de Valldoreix.

>> 2010 – ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASA DE RESTAURACIÓ EMANUEL – Hospitalet de Llobregat
Després d’haver estat concedits els permisos d’obra per l’ajuntament; va ser desestimada la sol·licitud de llicència al·legant que el pla urbanístic no permetia l’ús religiós en la zona.
Converses amb l’Ajuntament i diverses accions de caire polític han permès el lliure funcionament d’aquest centre de culte.

>> 2010 – ESGLÉSIA BIBLIA OBERTA – c/ Selva de Mar – Barcelona
Ordre de cessament d’activitat per queixes del veïns i no disposar de la llicència d’activitat.
Seguiment de la situació.

>> 2010 – ESGLÉSIA ASSAMBLEA DE DÉU MISSIÓ ESPANYA (BRASIL) – Lleida
Per queixes dels veïns i incompliment de la normativa tancament i suspensió de l’activitat.

>> 2010 – ESGLÉSIA CHRISTIAN FAMILY INTERNATIONAL (NIGERIA) – Lleida
Per queixes dels veïns i incompliment de la normativa tancament i suspensió de l’activitat.

>> 2010 – ESGLÉSIA ETERNAL LIFE CHAPEL (NIGERIA) –  Lleida
Per queixes dels veïns i incompliment de la normativa tancament i suspensió de l’activitat.

>> 2010 – ESGLÉSIA FILADÈLFIA – c/ Indivil i Mandoni – Lleida
Per queixes dels veïns i incompliment de la normativa tancament i suspensió de l’activitat.

>> 2010 – ESGLÉSIA FILADÈLFIA – c/ Ignasi de Loiola – Lleida
Per queixes dels veïns i incompliment de la normativa tancament i suspensió de l’activitat.

>> Febrer 2010: Tancament voluntari del centre de culte del Centre Cristià Betlem, de Barcelona.
Requerida llicència d’activitat en realitzar obres d’adequació del centre de culte. Pendent de certificació medioambiental, el Centre Cristià Betlem rep l’ordre de tancament i precinte del centre de culte, la qual cosa determina el tancament voluntari.
Seguiment de la situació, contactes i gestions per resoldre la situació.

>> Febrer 2010: Avís de tancament del centre de culte de l’Església de Filadèlfia, Rda. Collsalarga 18 de Sabadell.

>> 2009 – CENTRE CRISTIÀ BETÀNIA – NOU BARRIS
Centre de culte obert després dels ajustos tècnics i remodelació del centre de culte.

>> Desembre 2009  - AVÍS DE TANCAMENT DEL CENTRE DE CULTE DE L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DEL TURÓ DE LA PEIRA...
GESTIONS...
Comunicació de la Secretaria Tecnicojurídica de Nou Barris per la que es desestima el recurs d’alçada i es confirma la resolució impugnada.
Seguiment de la situació, contactes i gestions per resoldre la situació.

>> Maig 2009  - AVÍS DE TANCAMENT DEL CENTRE DE CULTE DE L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DEL TURÓ DE LA PEIRA, per part de la Secretaria Tecnicojurídica del districte de Nou Barris, en no disposar de llicència municipal, en base als 3,4 i 5 de la llei 3/1998 de 27 de febrer d’intervenció integral de l’administració ambiental i a l’ordenança municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública de Barcelona de data 11 d’abril de 2003.
GESTIONS...
L’església interposa un recurs d’alçada contra la resolució.

>> Maig 2009  - SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
Resolució satisfactòria a favor del CEC i de la FEREDE en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord del 27.05.2005, del Ple de l’Ajuntament de Lleida en el que es va aprovar l’Ordenança reguladora dels establiments de concurrència pública, en la qual s’estableixen determinades limitacions a l’obertura de nous centres de culte.

>> Setembre 2008  - DIFICULTATS ADMINISTRATIVES PER ACONSEGUIR PERMÍS D’OBRES
P
er a remodelació del centre de culte, lligat a l’atorgament de la llicència municipal d’activitat
GESTIONS...
Seguiment de la situació, contactes i gestions per resoldre la situació.

>> Gener 2008  - TANCAMENT CENTRE CRISTIÀ BETANIA
GESTIONS...
Presentació d’al·legacions contra l’ordre de cessament.
Ajustos tècnics per a l’atorgament de la llicència municipal d’activitat.

>> Gener 2008 - TANCAMENT ESGLÉSIA VIDA NOVA A L’HOSPITALET
GESTIONS...
Seguiment en relació al tancament de l’església Vida Nova de l’Hospitalet.

>> Desembre 2007 – AVÍS DE TANCAMENT DE L’ESGLÉSIA BETÀNIA A BARCELONA
GESTIONS...
Seguiment en relació a l’avís de cessament d’activitat en el centre de culte de l’església Betània del pg. Verdum a Barcelona.

>> Desembre 2007 – TANCAMENT DEL LLOC DE CULTE A SALT
GESTIONS...
Seguiment en relació al tancament del lloc de culte de l’Església de Déu a Salt.

>> Novembre 2007 – ORDENANÇA MUNICIPAL A SANT ADRIÀ
RECURS...
Contra l'ordenança municipal reguladora dels establiments de pública concurrència on es realitzen activitats de culte.

>> Octubre 2007 – TANCAMENT DEL CENTRE CRISTIÀ D’ADORACIÓ A GIRONA
GESTIONS AMB...
Diversos estaments de l’Administració
Per fer el seguiment de la situació i promoure’n una resolució favorable.

>> 15 de Maig de 2007 – ASSASSINAT DE CRISTIANS A TURQUIA
CARTA A...
Direcció General d’Afers Religiosos
Sol·licitant la intervenció del Govern espanyol en favor de la Llibertat Religiosa a Turquia i demanat la protecció dels cristians allà.

>> Gener 2007 – EMISSIÓ DEL PROGRAMA DE NADAL DE ‘BUENAS NOTICIAS’
GESTIONS AMB...

Direcció del centre de TVE a Sant Cugat
Seguiment de les gestions i correspondència amb TVE a Sant Cugat.

>> 22 Desembre 2006 – EMISSIÓ DEL PROGRAMA DE NADAL DE ‘BUENAS NOTICIAS’
CARTA AL...
Defensor de l'espectador
Fent arribar la nostra queixa per no haver-se vist el programa de Nadal ‘Buenas Noticias’ a Catalunya.


>> 22 Desembre 2006 – EMISSIÓ DEL PROGRAMA DE NADAL DE ‘BUENAS NOTICIAS’
GESTIONS AMB...
Direcció del centre de TVE a Sant Cugat
Diverses gestions reclamant la retransmissió en directe del programa de Nadal que ‘Buenas Noticias’, el programa evangèlic de la 2, emetia des de Madrid.
Carta al Director de TVE a Sant Cugat, Sr. Joan Tapia, expressant el malestar del CEC per aquest fet i demanant que el programa s'emetés en diferit durant les dates nadalenques.

>> Desembre 2006 – SUPORT A RADIO ENCUENTRO
CARTA A...
Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Donant suport a aquesta ràdio en el seu contenciós amb l’Administració i demanant un tracte igualitari amb la resta de concessions administratives de ràdio FM a les confessions religioses.

>> 29 de Novembre 2006 – RELACIONS ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LES CONFESSIONS RELIGIOSES
TROBADA AMB...

l'Alcalde de Barcelona
L'Alcalde de Barcelona va convidar els representants de les diferents tradicions religioses presents a la ciutat. L'objectiu era conèixer una mica millor les seves realitats i necessitats. En nom del CEC es va plantejar la importància de crear canals de comunicació entre l'Administració i les comunitats religioses.

 

>> Octubre 2006 – NORMATIVA RESTRICTIVA EN RELACIÓ A LLOCS DE CULTE
RECURS PRESENTAT A...
Ajuntament de Badalona
Presentació d'al.legacions en relació a l'avantprojecte de l'Ordenança Municipal d'Edificació mitjançant modificació de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i Rehabilitació, que afecta l'obertura de nous locals de culte així com la realització d'obres en els ja existents.

>> 9 de Febrer 2006 – NORMATIVA RESTRICTIVA EN RELACIÓ A LLOCS DE CULTE
ENTREVISTA AMB...

Representants de l’Ajuntament de Badalona
Després de la moratòria de l'Ajuntament de Badalona que impedeix la obertura de llocs de culte i locutoris durant 1 any. El GTER, a petició del CEC, va iniciar converses per resoldre la situació d'una església evangèlica afectada per aquesta situació. El GTER es va oferir com a interlocutor en qüestions relatives a les relacions entre les confessions religioses i el municipi.

>> 12 Setembre 2005 – PONÈNCIA DEL NOU ESTATUT
CARTA ADREÇADA A...
tots els Grups Parlamentaris
En relació a la ponència del Nou Estatut de Catalunya, manifestant un seguit de plantejaments promoguts per la Comunitat Protestant en favor de la llibertat religiosa, la defensa de les minories i la neutralitat de l'Estat davant del fet religiós.

>> Juliol 2005 – NORMATIVA RESTRICTIVA EN RELACIÓ A LLOCS DE CULTE
PLET INTERPOSAT CONTRA...
Ajuntament de Lleida
En relació a la nova normativa que l'Ajuntament de Lleida ha aprovat, per la qual les condicions d'obertura de locals de culte és molt restrictiva.
Aquest plet ha estat elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

>> Juliol 2005 – EN DEFENSA DE LA SEPARACIÓ ENTRE ESGLÉSIA I ESTAT
CARTA ADREÇADA A...
Direcció General d’Afers Religiosos
Grup de Treball Estable de Religions
Ajuntaments de les localitats catalanes on hi ha alguna església evangèlica

Davant les notícies que indiquen la tendència, per part d’alguns Ajuntaments de municipis catalans, d'interferir en la vida de les comunitats de diverses confessions religioses amb determinades normatives o moratòries.

>> 28 Febrer 2005 – EMISSIÓ D’UN REPORTATGE A TV3
CARTA ADREÇADA A...
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Síndic de Greuges (còpia)
Expressant el malestar per l'emissió del programa “30 minuts” de TV3 on es vincula el protestantisme a posicions molt allunyades del que realment és i significa a Catalunya i demanant la intervenció del CAC per tal que no es presenti el protestantisme com a valor negatiu, així com perquè es defensi la neutralitat envers el protestantisme en els mitjans de comunicació.

>> Febrer 2005 – ACTE COMMEMORATIU DELS ATEMPTATS 11-M
CARTA ADREÇADA A...
Ajuntament de Barcelona
Després de la negativa de llicència d'ús de la via pública per a activitats per a la no-violència que es volen dur a terme en commemoració dels atemptats de l'11-M, sense donar cap alternativa.

>> Febrer 2005 – SITUACIÓ DE LA COMUNITAT EVANGÈLICA ROMANESA BADALONA
DIVERSES GESTIONS
Després de la negativa de l'Ajuntament a facilitar un lloc de culte per a la Comunitat Evangèlica Romanesa a Badalona, formada per més de 350 persones. Per aquest motiu, celebren esporàdicament els seus cultes a l'aire lliure, a la Plaça Sant Roc, la qual cosa comporta inconvenients tant per a l’església com per als veïns de la zona.

>> Gener 2005 – SITUACIÓ DE L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE BARBERÀ DEL VALLÈS
DIVERSES GESTIONS
En resposta a la no concessió de llicència d'obertura i l'ordre de suspensió provisional i immediata de les activitats del Centre d'Entrenament Cristià – Bones Notícies. Cal recordar que, a fi de garantir la llibertat religiosa, no hi ha una normativa explícita que obligui les esglésies a demanar llicència d'obertura.

>> Gener 2005 – QUEIXES SOBRE TELEVISIÓ
CARTA ADREÇADA A...
Consell Audiovisual de Catalunya
Per la desestimació de les queixes sobre televisió que procedien d'entitats cristianes. En concret, al 2004 el CAC va rebre 788 queixes de les quals la meitat procedien d'entitats cristianes i es referien al programa “Noves famílies” del Mil·lenium (canal 33), per considerar que a la taula d'invitats no hi havia “pluralisme social”, i al programa “Coses que passen” (TV3), en el que el presentador va vincular l'origen de la violència contra les dones a una encíclica papal.

>> Desembre 2004 – LLIBRE “LES ALTRES RELIGIONS, Minories religioses a Catalunya”
Manifestant la preocupació pel contingut del llibre, en l'apartat del Protestantisme, per les següents raons:
1. En lloc de ser una anàlisi objectiva del protestantisme a Catalunya, basada en dades, massa vegades en fa una valoració que, des de la nostra perspectiva, resulta negativa.
2. No conté cap informació estadística, ni sobre el protestantisme, ni sobre les altres religions.
3. En alguns casos, la informació no es correspon a la realitat.
4. La constatació de la mala rebuda dins el camp evangèlic.

>> 14 Juny 2004 – UTILITZACIÓ DELS TERMES “PROTESTANT” I “EVANGÈLIC”
CARTA ADREÇADA A...
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Demanant empara per a la correcta utilització dels termes “protestant” i “evangèlic”, en substitució del terme “evangelista” i per tal que la comunitat protestant no sigui relacionada amb la idea de secta.

>> 21 Juliol 2004 – TRACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
CARTA ADREÇADA A...
Responsables del programa “Àgora” - Canal 33
Síndic de Greuges (còpia)
Expressant el malestar per no haver tingut en compte la comunitat protestant en el programa “Religió: causa de guerra o camí de pau”, emès el 8 de juny de 2004.

>> 9 Setembre 2004 – TRACTAMENT INFORMATIU EN PROGRAMES DE TELEVISIÓ
CARTA ADREÇADA A...
Síndic de Greuges
Defensor del Pueblo
Directora General d’Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya (còpia)
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya (còpia)
Secretari Executiu de la FEREDE (còpia)
Director d’Informatius de Televisió de Catalunya (còpia)
Director del programa “60 minuts” – TV3 (còpia)
Director del programa “Documentos TV” – La 2 (còpia)
Manifestant el malestar pel tractament informatiu en dues emissions del programa “60 minuts” de TV3 (de dates 19.10.04 i 26.10.04) i a l’emissió del programa “Documentos TV” de La2-TVE.

>> Novembre 2004 - COMUNITAT EVANGÈLICA ROMANESA A BADALONA
ENTREVISTA AMB...
Ministre Secretari d’Estat de Relacions Interètniques del Govern de Romania
Manifestant la preocupació per la situació de la comunitat evangèlica romanesa, amb dificultats per disposar d'un lloc de culte a Badalona.

 
 
  Pàgina anterior   Pujar