fent camí plegats...
   
 
|
|
|
|
|
 

 
Inici del Culte | Inicio del Culto
Guillem Correa

 El Culte commemoratiu del
Dia de la Reforma,
en imatges
______________
30 d'octubre de 2010
Església Evangèlica c/ Trèvol
Barcelona

Fotografies: Albert Quesada


Salm 121 | Salmo 121
Virginia Ikuga


Lloances | Grup de Lloança de l'Església del carrer Trèvol, Barcelona 

Alabanzas | Grupo de Alabanza de la Iglesia de calle Trébol, Barcelona


Pregària | Oración
Noemí Cortés


Lectura Antic Testament
Lectura Antiguo Testamento
Sarai Martínez


Lectura Nou Testament 
 Lectura Nuevo Testamento
Said Tamoud


Participació del Mass Choir gospel.cat
Participación del Mass Choir gospel.cat


Significació de l'acte  
Significación del acto
Guillem Correa


Vista de la primera fila


 Vista general de l'Església
 Vista general de la Iglesia

Himnes | Himnos
Isabel Mª Planes


Només l'Escriptura | Sólo la Escritura
Daniel Rodríguez


Només la Fe | Sólo la Fe
Ismael Gramaje


Només la Gràcia | Sólo la Gracia
Mª Dolors Taengua

Bendicció final | Bendición final
Benjamí Planes

 

 

Presentació de les entrevistes finals al
  Vicepresident del Govern i a la Comis
sionada de l'Alcalde de Barcelona 
 
  Presentación de las entrevistas finales al
  Vicepresidente del Govern y a la 
  Comisionada del Alcalde de Barcelona
 
Francesca Planagumà 

Personalitats assistents a la Recepció
que el CEC va oferir en finalitzar el Culte

Personalidades asistentes a la Recepción que el CEC ofreció al finalizar el Culto

 
 
Sortir Pujar