fent camí plegats...
 
 

Significat de les sigles especificades a la fila Família
En el llistat d'Esglésies Evangèliques

SIGLES
SIGNIFICAT
SIGLES
SIGNIFICAT
ACM

ALIANÇA CRISTIANA MISSIONERA

EEC
ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CATALUNYA
AG
ASSEMBLEA DE GERMANS
EERE
ESGLÉSIA EVANGÈLICA REFORMADA EPISCOPAL
AD
ASSEMBLEES DE DÉU
EF
ESGLÉSIA FILADÈLFIA
BI
BAPTISTES INDEPENDENTS
EM
ESGLÉSIA MENONITA
BO
BÍBLIA OBERTA
EN
ESGLÉSIA NATZARENA
BN
BONES NOTÍCIES
EI
ESGLÉSIES INDEPENDENTS
BETHEL
CENTRÉS DE REHABILITACIÓ
ES
EXÈRCIT DE SALVACIÓ
REMAR
CENTRÉS DE REHABILITACIÓ
FIEIDE-C
FEDERACIÓ D'ESGLÉSIES EVANGÈLIQUES INDEPENDENTS D'ESPANYA - CATALUNYA
EA
ESGLÉSIA APOSTÒLICA
PI
PENTECOSTAL INDEPENDENT
FIAPE
ESGLÉSIA APOSTÒLICA PENTECOSTAL
PR
PRESBITERIANA REFORMADA
EC
ESGLÉSIA DE CRIST
UEBC
UNIÓ D’ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNYA
 
Sortir