fent camí plegats...
   
 
|
|
|
|
|

 

Protestantisme a Catalunya

Els protestants que assisteixen regularment als Cultes que celebren les més de 620 Comunitats Locals existents es situen entre les 115.000 i les 125.000 persones cada diumenge.
A banda dels Centres de Culte el protestantisme s’ha dotat de prop de 175 institucions de diferent caire dins de l’àmbit de la cultura, l’ensenyament, els serveis socials, els serveis comunitaris, els organismes propis de les diferents famílies denominacionals o els mitjans de comunicació.
En total es calcula que el teixit social protestant està integrat per unes 800 institucions entre Centres de Culte i Entitats.
Malgrat que encara hi ha comarques on el protestantisme no hi és present es calcula que el 75% de la població catalana té a prop seu un Centre de Culte Evangèlic.
Sempre resulta difícil ponderar la dimensió del protestantisme sociològic però les xifres més contrastades el situen al voltant de les 250.000 persones.

Font: Generalitat de Catalunya. Dpt. de la Vicepresidència. Direcció General d’Afers Religiosos. Abril 2010.

 

Protestantisme a la resta de l’Estat

Pel que fa a la resta de l’estat, la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) estima que més de 400.000 evangèlics assisteixen regularment als cultes. A aquesta xifra cal sumar-li el protestantisme sociològic, que representa gairebé un milió i mig de protestants a l’Estat. Actualment existeixen més de 3.000 congregacions, ateses per uns 2.500 pastors. També es compta amb una àmplia xarxa d’entitats tant al servei de la pròpia església com a la resta de la societat.

       
Pàgina anterior  
Última actualització:  setembre 2011
Pujar