fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|Aquest Ministeri sorgeix l'any 1995 com a resposta a les necessitats detectades entre les persones que es troben privades de llibertat.

L'objectiu principal és portar el missatge d'esperança i llibertat que trobem a la Bíblia a cadascú dels reclusos. Per fer-ho, un grup de voluntaris, els Agents Pastorals, entra regularment als centres penitenciaris catalanes per tenir trobades amb els interns interessats i atendre'ls en les seves necessitats i inquietuds espirituals.

Actualment hi ha més de 60 agents pastorals que atenen setmanalment els interns de 9 centres penitenciaris catalans. La quantitat d'agents pastorals que accedeixen a cada centre penitenciari està en funció de l'autorització rebuda del Departament de Justícia i de la direcció del propi centre.Per poder exercir com Agent Pastoral, la persona interessada ha de complir els següents requisits:

... Pertànyer a una església membre del CEC.
... Presentar un escrit on s'expliqui la crida a desenvolupar aquest ministeri.
... Omplir el document de compromís i autorització pastoral.
... Presentar fotocòpia del DNI i 2 fotografies carnet.
... Haver realitzat el curs de formació bàsica.
... Tenir disponibilitat per ser nomenat coordinador de centre.

Cal que tots els interessats es posin en contacte amb la oficina del CEC on se'ls facilitarà la documentació necessària.  Telefono 934 241 020

+ info e-mail

 

   
Pàgina anterior Pujar pàgina