fent camí plegats...
 
 
|
|
|
|
|

L’any 2004 es va crear el Departament de Pastoral Hospitalària Protestant, la missió del qual és coordinar la tasca pastoral protestant que es realitza als centres hospitalaris públics catalans.

L’objectiu de la Pastoral Hospitalària Protestant és, en primer lloc, l’atenció espiritual als pacients que així ho sol·licitin i, d’altra banda, la intervenció social des de l’àmbit religiós protestant.

Per desenvolupar aquesta tasca, compta amb...

               .. Agents Pastorals Hospitalaris, responsables del culte evangèlic i de l’atenció religiosa                                 protestant, i

                .. Agents Socials Hospitalaris, que col·laboren en les tasques de voluntariat del centre.

En tots els casos, el Consell Evangèlic de Catalunya, mitjançant el Centre d’Estudis Joan Vallès, ofereix els cursos de formació específica establerts com a requisit per incorporar-se a aquest servei.

+ info e-mail

LINK Centre d'Estudis Joan Vallès

 

       
Pàgina anterior
 
Pujar pàgina