bloc

Aquest apartat és realment un apartat més de la nostra pàgina web, però la diferència amb la resta de pàgines és que se centra a mostrar principalment articles d’opinió.
A més a més hi ha una part importantíssima en aquestes publicacions que és molt característiques dels blocs: els comentaris.