Nou Testament

Des del Consell volem posar a disposició de tothom la versió dramatitzada en àudio del Nou Testament. El projecte ha estat dirigit per: “La fe ve d’escoltar”, patrocinat per la Societat Bíblica de Catalunya i produït per Ona Pau Catalunya.

Evangeli segons Mateu

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16
 • capítol 17
 • capítol 18
 • capítol 19
 • capítol 20
 • capítol 21
 • capítol 22
 • capítol 23
 • capítol 24
 • capítol 25
 • capítol 26
 • capítol 27
 • capítol 28

Evangeli segons Marc

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16

Evangeli segons Lluc

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16
 • capítol 17
 • capítol 18
 • capítol 19
 • capítol 20
 • capítol 21
 • capítol 22
 • capítol 23
 • capítol 24

Evangeli segons Joan

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16
 • capítol 17
 • capítol 18
 • capítol 19
 • capítol 20
 • capítol 21

Fets dels Apòstols

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16
 • capítol 17
 • capítol 18
 • capítol 19
 • capítol 20
 • capítol 21
 • capítol 22
 • capítol 23
 • capítol 24
 • capítol 25
 • capítol 26
 • capítol 27
 • capítol 28

Romans

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16

1a Corintis

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16

2a Corintis

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13

Gàlates

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6

Efesis

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6

Filipencs

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4

Colossencs

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4

1a Tessalonic.

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5

2a Tessalonic.

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3

1a Timoteu

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6

2a Timoteu

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4

Titus

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3

Filèmon

capítol 1The Plus
 • capítol 1

Hebreus

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13

Jaume

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5

1a Pere

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5

2a Pere

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3

1a Joan

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5

2a Joan

capítol 1The Plus
 • capítol 1

3a Joan

capítol 1The Plus
 • capítol 1

Judes

capítol 1The Plus
 • capítol 1

Apocalipsi

capítol 1The Plus
 • capítol 1
 • capítol 2
 • capítol 3
 • capítol 4
 • capítol 5
 • capítol 6
 • capítol 7
 • capítol 8
 • capítol 9
 • capítol 10
 • capítol 11
 • capítol 12
 • capítol 13
 • capítol 14
 • capítol 15
 • capítol 16
 • capítol 17
 • capítol 18
 • capítol 19
 • capítol 20
 • capítol 21
 • capítol 22
es_ESESP

Donativos

Introduce tu correo electrónico y te haremos llegar los datos bancarios y las instrucciones para hacer tu donativo por transferencia.