QUÈ FEM?

El CEC fa el que les comunitats o Esglésies locals li han encomanat en funció dels recursos espirituals, humans, econòmics i físics que disposem. La majoria dels serveis que podem prestar des del CEC és gràcies al fet que el poble evangèlic disposa a Catalunya d’una plataforma unitària que és la federació del Consell Evangèlic de Catalunya.

M4 Catalunya

La visió de M4 Catalunya és veure un moviment de Déu al nostre país on cada ciutat o poble sense testimoni de Jesús, vegi néixer una nova comunitat evangèlica.​

Curs 2019 - Ministeri Evangèlic a Presons (MEP)

El dissabte 23 de novembre va acabar el curs per als nous agents pastorals que volen obeir i servir el Senyor, anunciant les bones notícies en els centres penitenciaris de tot Catalunya.

Pastoral Hospitalària Protestant

Coordina l'assistència religiosa evangèlica als hospitals públics de Catalunya.
Si has d’ingressar en un hospital públic, demana a un infermer/a L’assistència Pastoral Evangèlica.

ÉS EL NOSTRE DRET!